Skole/hjemsamarbejdet

udskoling_image12

Forældremøde

Der afholdes min. ét forældremøde årligt. På mødet er der fokus på klassens faglige og sociale status, årets gang, præsentation af nye lærere, forventningsafstemninger mm. Møderne afvikles inden 1.oktober.

Speed-talk

Speed-talk

SSP-dialogmøder på 8.årg. og 7.årg.

I efteråret afholder kommunens SSP-konsulent et dialogmøde med 8.årg.’s forældre. På mødet bliver forældre orienteret omkring elevgruppens kendskab til – og forbrug af – rygning, stoffer, alkohol. SSP-konsulenten har kort før mødet klik-testet alle elever på 8.årg. Oplægget fra SSP-konsulenten følges op af en dialog ml. forældre og konsulent, mhp. hvordan man som forældre kan forholde sig til ovenstående problemstillinger.

SSP-konsulentens egne stikord til mødet er:

 • Misbrug
 • Flertalsmisforståelser
 • Rusmidler og narkokriminalitet.
 • Holdningsdiskussion
 • Gruppepres ansvar

I foråret afholder SSP-konsulenten et dialogmøde med 7.årg.’s forældre. Mødet er i stil med ovenstående, dog er der primært fokus på elevers kendskab til og forbrug af alkohol.

 • Konsulentens egne stikord til mødet er:
 • Flertalsmisforståelser
 • Alle de andre må
 • Kropssprog og signaler
 • Aldersgrænser
 • At sige nej – at tage stilling
 • Første gang
 • Holdninger og forventninger til fest
 • For-fester
 • Til og fra fest.

Skolens afdelingsleder samt en klassekontaktlærer deltager i dialogmøderne.

Læs mere om Faaborg Midtfyns SSP-arbejde

Elevplaner

Overbygningens lærere skriver løbende elevplaner på den enkelte elev på 7.- og 8.årg. Elevplanerne gennemgås for eleverne og sendes hjem til forældrene inden den årlige skole/hjemsamtale.

Skole/hjemsamtaler

Der afholdes én årlig skole/hjemsamtale, hvor klassens to kontaktlærere, forældre og elev mødes. Der ud over afholdes der møder efter behov.  Har man som forældre behov for et møde med en eller flere af barnets faglærere kontaktes disse via skoleintra mhp. en mødeaftale. Hellere kontakt skolen én gang for meget – end én gang for lidt!

Sociale arrangementer

Alle kontaktlærere afvikler sociale arrangementer for klassens elever og forældre. Arrangementerne arrangeres ofte i samarbejde med klassekontaktforældrene.

Vi tillægger de sociale arrangementer stor betydning som relations skabende dels ml. elever/forældre og lærere, men også ml. elever og forældre indbyrdes.

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen