Trivsel og rammer

På Nordagerskolen skal det være rart at komme i skole …

Det er vigtigt for alles trivsel, at vi taler ordentligt til hinanden, og at vi omgås hinanden med omsorg og ligeværdighed. Forældre, elever og personale har tillid til hinandens kompetencer og arbejdsområder og respekt for hinandens forskellighed. Sammen skaber vi de bedste rammer for alle elever på skolen.

I overbygningen har vi bl.a. igangsat nedenstående tiltag:

  1. Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer, som eleven altid har mulighed for at snakke med. Kontaktlærerne afholder desuden to årlige trivselssamtaler med alle deres kontaktelever
  2. Tæt kontakt ml. skole og hjem omkring den enkelte elevs trivsel
  3. Tæt samarbejde i klasseteamet omkring den enkelte elev
  4. Real Talk arrangementer
  5. Campse7en
  6. Introture
  7. Sociale arrangementer
  8. Inklusionsvejleder tilknyttet både enkeltelever og klasser

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen