UU- vejledning

UU-vejlederen står for den kollektive vejledning i klasser på 8.årg. og 9.årg. UU-vejlederen vejleder endvidere de elever, som bliver erklæret ikke-uddannelsesparate.

I november måned på 8.årg. starter den løbende vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Det er skolen (lærere og afdelingsleder), der uddannelsesparathedsvurdere, men UU-vejlederen er hele tiden med på sidelinjen.

På Nordagerskolen er der ikke obligatoriske praktikuger for alle elevere. Elever på 8.årg. eller 9.årg., som ønsker at komme i praktik, kan henvende sig til UU-vejlederen. Som udgangspunkt skal eleven selv tage den første kontakt til praktikstedet, men efterfølgende laves en aftale gennem UU-vejlederen, således at eleven er dækket ind ift. forsikring. Elever kan komme i praktik to- eller flere dage i løbet af året, såfremt kontaktlærer har godkendt tidspunkt for praktik.

Skolens UU-vejleder hedder Susan Momme (smo@fmk.dk, tlf. 72533129) og træffes ofte på skolen om torsdagen, men lav gerne forudgående mødeaftale.

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen