UU- vejledning

UU-vejlederen står for den kollektive vejledning i klasser på 8.årg. og 9.årg. UU-vejlederen vejleder endvidere de elever, som bliver erklæret ikke-uddannelsesparate.

I november måned på 8.årg. starter den løbende vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Det er skolen (lærere og afdelingsleder), der uddannelsesparathedsvurdere, men UU-vejlederen er hele tiden med på sidelinjen.

På Nordagerskolen er der ikke obligatoriske praktikuger for alle elevere. Elever på 8.årg. eller 9.årg., som ønsker at komme i praktik, kan henvende sig til UU-vejlederen. Som udgangspunkt skal eleven selv tage den første kontakt til praktikstedet, men efterfølgende laves en aftale gennem UU-vejlederen, således at eleven er dækket ind ift. forsikring. Elever kan komme i praktik to- eller flere dage i løbet af året, såfremt kontaktlærer har godkendt tidspunkt for praktik.

Skolens UU-vejleder hedder Susan Momme (smo@fmk.dk, tlf. 72533129) og træffes ofte på skolen om torsdagen, men lav gerne forudgående mødeaftale.

Dagens aktiviteter

Uge 03
Tirsdag, 15. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8ID/9ID
7.8.9.ID Volleyball
Skoleaktivitet7GG/7NA/8GG
12:30-13:30IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:30skole/hjem samtaler 3.a
LHR, MM
Onsdag, 16. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8NA/9ID/9GG
10:00-11:00IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:303.a. skole/hjem samtaler
LHR, MM
Torsdag, 17. 01. 2019
Skoleaktivitet8ID/9NA
12:30-13:30IRL forestilling
Fredag, 18. 01. 2019
Skoleaktivitet03A/03B
08:15-10:30Tur på genbrugsstationen
SH, MM
Se hele kalenderen