UU- vejledning

UU-vejlederen står for den kollektive vejledning i klasser på 8.årg. og 9.årg. UU-vejlederen vejleder endvidere de elever, som bliver erklæret ikke-uddannelsesparate.

I november måned på 8.årg. starter den løbende vurdering af elevernes uddannelsesparathed. Det er skolen (lærere og afdelingsleder), der uddannelsesparathedsvurdere, men UU-vejlederen er hele tiden med på sidelinjen.

På Nordagerskolen er der ikke obligatoriske praktikuger for alle elevere. Elever på 8.årg. eller 9.årg., som ønsker at komme i praktik, kan henvende sig til UU-vejlederen. Som udgangspunkt skal eleven selv tage den første kontakt til praktikstedet, men efterfølgende laves en aftale gennem UU-vejlederen, således at eleven er dækket ind ift. forsikring. Elever kan komme i praktik to- eller flere dage i løbet af året, såfremt kontaktlærer har godkendt tidspunkt for praktik.

Skolens UU-vejleder hedder Daimi Juul Barsballe (dajba@fmk.dk, tlf. 72533191) og træffes ofte på skolen om tirsdagen, men lav gerne forudgående mødeaftale.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen