Værdigrundlag

Vi har siden februar 2007 talt om vision og værdigrundlag på Nordagerskolen. Der har været holdt en række møder:

  • Kontaktforældremøde i februar
  • Personalemøde med deltagelse af skolebestyrelsen i marts
  • Lærermøde/SFO møde i april
  • Stort forældremøde med spisning i september
  • Pædagogisk weekend i november
  • Endelig vedtagelse af vision og værdigrundlag på skolebestyrelsesmødet i december
  • Vi er nået frem til en vision, som lyder ordene:

Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med.

Nogle vil måske finde ordvalget en smule naivt, men det har for os været vigtigt at fastholde det essentielle i visionen, nemlig at sende et meget klart signal om, hvordan vi ønsker at have det med hinanden.

Der er her ikke brugt mange fine ord – så selv en ny elev i børnehaveklassen vil kunne forholde sig til skolens vision.

Til visionen knytter sig 5 værdier, som vi vil ”bringe i spil” i alt, hvad vi foretager os på skolen. Alle relationer mellem forældre/elever/ansatte skal gerne være karakteriseret ved, at disse værdier efterleves.

 

Vi har med visions-/værdiarbejdet skabt en fælles platform, så vejen er banet for at leve op til visionens ordlyd. Processen har været med til at sætte fokus på det nyttige i et forpligtende arbejdsfællesskab.

Det er vigtigt at alle, ansatte – elever – forældre og samarbejdsparter ved Nordagerskolen, vil indgå i gensidigt tillidsbaserede relationer, åbent og tillidsfuldt – med en høj grad af ansvarlighed og faglighed – så kommer glæden.

Dagens aktiviteter

Uge 33
Tirsdag, 14. 08. 2018
Skoleaktivitet7ID/7IT/7NA
08:15-14:157.årg. Campseven arrangement
Skoleaktivitet9NA
17:00-19:009.NA forældremøde
CBØ, MDB
Onsdag, 15. 08. 2018
Skoleaktivitet7ID
7.ID introtur
LHK, MAL
Torsdag, 16. 08. 2018
Skoleaktivitet7ID
7.ID introtur
LHK, MAL
Fredag, 17. 08. 2018
Skoleaktivitet7ID
7.ID introtur
LHK, MAL
Se hele kalenderen