Værdigrundlag

Vi har siden februar 2007 talt om vision og værdigrundlag på Nordagerskolen. Der har været holdt en række møder:

  • Kontaktforældremøde i februar
  • Personalemøde med deltagelse af skolebestyrelsen i marts
  • Lærermøde/SFO møde i april
  • Stort forældremøde med spisning i september
  • Pædagogisk weekend i november
  • Endelig vedtagelse af vision og værdigrundlag på skolebestyrelsesmødet i december
  • Vi er nået frem til en vision, som lyder ordene:

Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med.

Nogle vil måske finde ordvalget en smule naivt, men det har for os været vigtigt at fastholde det essentielle i visionen, nemlig at sende et meget klart signal om, hvordan vi ønsker at have det med hinanden.

Der er her ikke brugt mange fine ord – så selv en ny elev i børnehaveklassen vil kunne forholde sig til skolens vision.

Til visionen knytter sig 5 værdier, som vi vil ”bringe i spil” i alt, hvad vi foretager os på skolen. Alle relationer mellem forældre/elever/ansatte skal gerne være karakteriseret ved, at disse værdier efterleves.

 

Vi har med visions-/værdiarbejdet skabt en fælles platform, så vejen er banet for at leve op til visionens ordlyd. Processen har været med til at sætte fokus på det nyttige i et forpligtende arbejdsfællesskab.

Det er vigtigt at alle, ansatte – elever – forældre og samarbejdsparter ved Nordagerskolen, vil indgå i gensidigt tillidsbaserede relationer, åbent og tillidsfuldt – med en høj grad af ansvarlighed og faglighed – så kommer glæden.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen