I fællesskabet Nordagerskolen –
udvikler vi (forældre og personale) sammen børn og unge med hjerte og viden
til at træffe gode valg om uddannelse, liv og fremtid

BØRN OG UNGE
MED

HJERTE OG VIDEN

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen