Trin i dansk og matematik

Trin i dansk og matematik, Indskoling

Børnene bliver niveaudelt på trin efter deres individuelle kompetencer i dansk- og matematiktimerne. Når barnet når målene for det pågældende trin, rykker det videre til næste trin. Trinlærer, læsevejleder og matematikvejleder evaluerer løbende børnenes faglige niveau, og det enkelte barns ryk til næste trin sker løbende i løbet af skoleåret.

Trinundervisningen er organiseret på 6 hold.
Mandag, onsdag og fredag er der dansk på skemaet. Tirsdag og torsdag er der matematik. Timerne ligger i skemaet klokken 8.30 – 10.00.
Alle fag søges integreret i værkstedsundervisningen, således vil dansk og matematik også være en integreret del af værkstedsundervisningen, afhængig af emne og indhold i det aktuelle værksted.

Dagens aktiviteter

Uge 03
Tirsdag, 15. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8ID/9ID
7.8.9.ID Volleyball
Skoleaktivitet7GG/7NA/8GG
12:30-13:30IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:30skole/hjem samtaler 3.a
LHR, MM
Onsdag, 16. 01. 2019
Skoleaktivitet7ID/8NA/9ID/9GG
10:00-11:00IRL forestilling
Skoleaktivitet03A
15:00-18:303.a. skole/hjem samtaler
LHR, MM
Torsdag, 17. 01. 2019
Skoleaktivitet8ID/9NA
12:30-13:30IRL forestilling
Fredag, 18. 01. 2019
Skoleaktivitet03A/03B
08:15-10:30Tur på genbrugsstationen
SH, MM
Se hele kalenderen