Trin i dansk og matematik

Trin i dansk og matematik, Indskoling

Børnene bliver niveaudelt på trin efter deres individuelle kompetencer i dansk- og matematiktimerne. Når barnet når målene for det pågældende trin, rykker det videre til næste trin. Trinlærer, læsevejleder og matematikvejleder evaluerer løbende børnenes faglige niveau, og det enkelte barns ryk til næste trin sker løbende i løbet af skoleåret.

Trinundervisningen er organiseret på 6 hold.
Mandag, onsdag og fredag er der dansk på skemaet. Tirsdag og torsdag er der matematik. Timerne ligger i skemaet klokken 8.30 – 10.00.
Alle fag søges integreret i værkstedsundervisningen, således vil dansk og matematik også være en integreret del af værkstedsundervisningen, afhængig af emne og indhold i det aktuelle værksted.

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen