SFO

Børn og unge med hjerte og viden


Aldersintegreret Indskoling - SFO

SFO

På Nordagerskolen vil vi styrke og udvikle indsatsen i indskolingen i de første tre år af barnets skolegang.
Derfor har vi valgt en model, som kaldes Aldersintegreret Indskoling.

Efter sommerferien skal alle de nye Stjerneskud starte i en af de seks aldersintegrerede planetklasser: Pluto, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun og Merkur. I planeterne er der børn på 5 til 8 år.

Alle nye elever kommer i klasser, hvor der er et trygt og etableret miljø. Planetens kultur, normer og værdier er således allerede i spil, når de nye elever starter.

Vi underviser børnene ud fra de forudsætninger og kompetencer, de har. Det betyder i praksis, at børnene er tilknyttet forskellige hold og enheder i løbet af en dag eller en uge.
I dansk, matematik er eleverne delt i 6 trin i forhold til elevens faglige ståsted.

På de aldersintegrerede planeter er der børn, der svarer til 0., 1. og 2. årgang.
Dagligdagen foregår i forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn. I læringsmiljøerne arbejder vi på at styrke børnenes trivsel, læring og udvikling med særlig fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer.

FORÅRS SFO= SKOLESTART - TIDLIG SFO

Hvert år starter alle de nye ”Stjerneskud” i forårs-SFO ca. den 1. april.

Med tidlig SFO-start sikrer vi, at de nye børn kommer til at lære Planethuset godt at kende, inden de integreres i indskolingens planetklasser.

Inden for den første tid i forårs- SFO, vil hvert barn få en store-makker, der hjælper barnet med at finde sig til rette på skolen. Ligeledes vil der være en fast stab af lærere og pædagoger, der følger børnene trygt på vej i de tre første måneder af deres start på Nordagerskolen.

Forårs-SFO sikrer, at børnene får en tryg og god opstart på deres skoleliv. Børnene får mulighed for at lære skolens omgivelser og hverdag godt at kende. Vi ønsker at alle de nye børn lærer hinanden godt at kende, inden de starter i planeterne efter sommerferien.

Vi har et tæt samarbejde med de børnehaver, der har børn, der skal gå på Nordagerskolen. Vi sørger for at de nye børn har besøgt Planethuset nogle gange inden den første april. Børn og familier inviteres ligeledes til en 1. skoledag. Så bliver de forberedt på, hvad der sker, når de starter i forårs-SFO.

Inden børnene starter er skolens AKT-vejleder på besøg i børnehaverne for at få en overlevering fra børnehaven. Det tætte samarbejde imellem børnehaverne og skolen sikrer, at vi får et godt samarbejde omkring de børn vi modtager på Nordagerskolen.

Vi ønsker at give børnene en tryg og god skolestart.

SFO-2

På Nordagerskolen tilbydes juniorklub for børn, der går i 4. – 6. klasse. Nordagerskolen tilbyder juniorklub for alle børn, der bor i Ringeområdet.

Information om tilmelding og pris kan I finde på Fåborg-Midtfyn kommunes hjemmeside.

Trivsel og rammer


På Nordagerskolen Skal Det Være Rart At Komme I Skole …

På Nordagerskolen skal det være rart at komme i skole

Det er vigtigt for alles trivsel, at vi taler ordentligt til hinanden, og at vi omgås hinanden med omsorg og respekt. Vi ønsker at forældre, elever og personale har tillid til hinandens kompetencer og arbejdsområder. Vi skal have respekt for hinandens forskellighed, og vi voksne omkring eleverne skal samarbejder om at skabe de bedste rammer for alle børn på skolen.

I planet-klasserne er vi meget opmærksomme på nye klassekammerater. Vi har særlige forløb for de små nye elever. Når eleverne starter i skole får de eksempelvis en ældre elev som makker. Den store makker/vens opgave er at støtte og vejlede den nye elev i klassen igennem det første skoleår. Også når nye elever starter på skolen, evt. midt i et skoleår, får de altid en makker/ven. Således sikrer vi, at barnet får en god skolestart.

Børnene har spisepause klokken 10 og klokken 12. I spisepausen er der altid en pædagog eller en lærer sammen med børnene. I spisepausen kan der blive læst historie, eller børnene fortæller om oplevelser de har haft.
Inden børnene går udenfor til frikvarter sikrer vi, at alle har lavet legeaftaler. Det er vigtigt at sikre, at alle børn har en ven at lege med i frikvarteret.
I perioder af året får vi besøg af mellemtrinnets legepatrulje. De laver forskellige lege og aktiviteter sammen med indskolingen elever.

Skole- hjemsamarbejde

Skolen ønsker en tæt og åben dialog med forældre. Vi inviterer derfor til samtaler og forældremøder i løbet af skoleåret.
Ved skolestart får I et login til ForældreIntra. Her kan I finde skemaer samt alle øvrige beskeder. I kan anvende ForældreIntra til at kommunikere indbyrdes og til kommunikation med klassens lærere og skolens øvrige medarbejdere.

I forbindelse med skole/hjem – samtalerne udarbejdes der elevplaner. Forældre har adgang til elevplanerne via intra.

Forældre er altid velkomne til at tage kontakt til børnenes lærer, til afdelingslederen eller til skolelederen, hvis der er forhold, der er usikkerhed om eller forhold, der trænger til at blive vendt.

Ansatte - SFO

Jette Hansen

Pædagogmedhjælper

Kent Tornøe Nielsen

Pædagog

Renée Lisette Erdonmez

Pædagog

Louise Pedersen

Pædagog

Maibritt Borgquist

pædagog

Tina Therkelsen

Pædagogmedhjælper

Viktoria Haumann Høgh

Pædagog

Lisbeth Negithon

Pædagog

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen