Folkeskolens prøver

Ifølge Undervisningsministeriet er prøveplanen i maj/juni 2018 tilrettelagt således:

  • Skriftlige prøver afholdes i perioden 2. – 15. maj 2018
  • Mundtlige prøver afholdes i perioden 1.juni-27. juni 2018
  • Offentliggørelse af udtræksfag:  24.april 2018

Bundne prøvefag: Dansk (M + S*), Matematik (S), engelsk (M), fælles prøve i fysik, biologi og geografi (M)

To prøver til udtræk: Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (engelsk (S), tysk (M el. S.), historie (M), samfundsfag (M) og kristendomskundskab(M)) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi (S), geografi(S), matematik (M), idræt(M) og fysik(S)).

*S= skriftlig prøve M=Mundtlig prøve

Dagens aktiviteter

Uge 46
Tirsdag, 13. 11. 2018
Skoleaktivitet7GG
Skole - hjem samtaler 7.GG
BA, CL
Skoleaktivitet
09:00-10:30MED møde 9-10.30
BS, CHS, CB, MK, MBJ, HS, HJ, PM
Skoleaktivitet8GG/8ID/8NA
17:00-18:15Dialogmøde SSP 8.årg.
Se hele kalenderen