Folkeskolens prøver

Ifølge Undervisningsministeriet er prøveplanen i maj/juni 2018 tilrettelagt således:

  • Skriftlige prøver afholdes i perioden 2. – 15. maj 2018
  • Mundtlige prøver afholdes i perioden 1.juni-27. juni 2018
  • Offentliggørelse af udtræksfag:  24.april 2018

Bundne prøvefag: Dansk (M + S*), Matematik (S), engelsk (M), fælles prøve i fysik, biologi og geografi (M)

To prøver til udtræk: Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (engelsk (S), tysk (M el. S.), historie (M), samfundsfag (M) og kristendomskundskab(M)) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi (S), geografi(S), matematik (M), idræt(M) og fysik(S)).

*S= skriftlig prøve M=Mundtlig prøve

Dagens aktiviteter

Uge 17
Onsdag, 24. 04. 2019
Skoleaktivitet7NA/8NA/9NA
Forskningens døgn MFG
Se hele kalenderen