Supplerende information om stillingen som naturfagslærer

Supplerende information om stillingen som naturfagslærer.

 

OVERBYGNINGEN består af 7.-9.klassetrin (3-4 spor pr. årgang).

 

De fysiske rammer i overbygningen har gennemgået en større renovering, så lokalerne nu fremstår nye og tidssvarende i deres opbygning. De nye rammer er designet til at understøtte vores mål om at styrke elevernes motivation for læring gennem alternative undervisningsformer og arbejdsmetoder.

På Nordagerskolen har vi fokus på at skabe en overbygning:

 

 • hvor det giver mening for både elever og lærere at lære og at være
 • hvor fællesskab og samvær prioriteres højt
 • hvor eleverne oplæres i at træffe valg og lærer at begå sig i flere fællesskaber
 • hvor elever rustes til det videre uddannelsesforløb gennem styrket selvværd og selvindsigt
 • hvor vi rækker ud mod verden og samarbejder med eksterne partnere

 

Overbygningen søger en lærer, der:

 • er visionære og har et ”drive”
 • har et bredt læringssyn og lyst til at arbejde praksisorienteret
 • er anerkendende i deres tilgang til elever, kolleger og forældre
 • har et godt humør og positivt livssyn
 • er parate til at indgå i et stærkt og positivt arbejdsfællesskab

 

 

I naturfag arbejdes der bl.a. med:

 

 • Undersøgende naturfagsundervisning, hvor praksiserfaringer prioriteres højt
 • Den innovative arbejdsproces, hvor et “problem “ forsøges løst på mange forskellige måder
 • Deltagelse i mange forskellige naturfaglige konkurrencer/projekter: Sciencecup, masseeksperimentet, DM i fagene, Unge Forskere,Nordisk matematikkonkurrence, Engineering day mm.
 • Teknolog, herunder Vernier dataopsamlingsudstyr, Lego Mindstorm, 3d-print, laserskæring, Little Bits/arduino, ozobots, droneflyvning mv.

 

 

Dagens aktiviteter

Se hele kalenderen